Historicka

U historické architektury svou profesní invenci a výtvarné oko úspěšně zapojujeme do městských publikačních projektů. Nedílnou součástí je úzká spolupráce s odborníky, památkáři, projektanty a architekty. Ctíme tradiční řemeslnou úroveň a moderní lesk.

Historická architektura

Velkou výzvou je vyprávět příběh, citlivě propojit historické genius loci se současným vizuálem formou končící většinovým úžasem. Vytvořit jedinečný celistvý odraz místa je pro nás závazkem a tvůrčí radostí.

Real Estate

Při realitní spolupráci cíleně propojujeme reprezentativní homestaging a kompletní produkci. V náročných realizacích důsledně kooperujeme se staging týmem. Celková a vyvážená tvorba silného emočního zaujetí je samozřejmostí.

Real Estate

Realizujeme nekompromisní vizuální kvalitu fotografie pro Real Estate segment. Využití v širokém portfoliu marketingových i dekorativních aplikací. K produkci dodáme vhodnou supervizi pro maximální výsledek.

Interiery

Pro práci používáme osvědčené normované kalibrační nástroje ve spolupráci s barevně stabilní osvětlovací technikou. Totožně přistupujeme i k následné postprodukci, kde můžeme nabídnout vysoce kompetentní přístup na High-End úrovni.

Interiéry

K fotografii interiérů přistupujeme s velkým respektem. Začínáme vyhrazením potřebného času, zkušeným vysledováním chování okolního světla, naplánováním harmonického souladu přirozeného a ambientního umělého osvětlení i celkovému barevnému vyznění scény.

Hotely a restaurace

Pro práci používáme špičkovou techniku renomovaných značek jako je Canon, Nikon, Zeiss, Fujifilm a výkonný světelný park včetně velkých difuzních modifikátorů. V následné precizní postprodukci s velkým citem reflektujeme realitu s potřebným prodejním WOW efektem.
Krédo: „když dva dělají totéž, není to totéž“.

Hotely a restaurace

S fotografií hotelů a restaurací máme mnohaleté zkušenosti a pečlivě utváříme společně s majiteli nebo provozovateli nejvýkonnější marketingové strategie vizuálu místa a často závazné tradice značky. Jsme z praxe naprosto zvyklí pracovat za plného provozu, přesto je vždy klíčem úspěchu
lidská součinnost veškerého personálu tvořící nedílný celek.

Soucasna

U světelných kompozic nám není cizí komplementární barevná harmonie obrazu. Při skladbě barevných prvků v obraze vědomě využíváme, vlastní estetické cítění a přirozený cit. Cílem je působit na divákovu pozornost příjemnou vibrací v korelaci s kultivovaným řádem.

Současná architektura

Pro architekty, projektová a designérská studia i developerské skupiny definujeme finální obrazový vizuál jejich prestižních referencí a projektů. Preferujeme kompletní produkci a následně důsledně dbáme na jednotnou a bezchybnou koncepci komunikačních workflow.

Showroom

Ve snímcích pečlivě reflektujeme branding a zpětnou vazbu zákazníků. Do korporátních prostot zajištujeme výrobu velkoplošného tisku a adjustaci zhotovených fotografií. Vhodné jak pro samostatné akce tak dlouhodobé dekorativní účely.

Showroom

Dáváme požadovaný lesk a marketingovou dynamiku showroom prostorům. Zaměřujeme se na špičkovou postprodukci, technickou preciznost a následný emocionální efekt. Zajištujeme kompletní tiskovou produkci.

previous arrow
next arrow

TILT SHIFT / High-End fotografie architektury

Výjimečná high-end produkční fotografie architektury s jedinečným rukopisem
a profesní zkušeností. Špičková postprodukce, full servis, distribuce realizovaných vizuálů pro kompletní portfolio medií.

Filozofie projektu

Intenzivně sledujeme trendy, inspirujeme se globálně od nejlepších v oboru. Špičková kvalita není jen komerčním zájmem, ale přímo srdcová záležitost. Legitimně sázíme na neutuchající snahu o v jistém slova smyslu dokonalost a kultivaci přístupu s přesahem dlouhodobé hodnoty.