Copyright © | Velorum s.r.o. 2023

Projekt Tilt Shift se primárně zaměřuje na fotografii architektury nejvyšší technické a estetické kvality. Vnímáme fotografické médium jako stále a dynamicky se rozvíjející vizuální komunikační nástroj, ke kterému je velmi důležité mít hluboký emocionální vztah, invenci a zkušenost. Většina klientů využívá naší práci pro marketingové a komerční účely s očekáváním nejvyššího výkonu a oblibou osobitého rukopisu. Citlivé propojení příběhu, myšlenky, vkusu i kompoziční a technické preciznosti je základem, na kterém stavíme celou produkci reflektující zájmy zadavatele. Tvoříme obraz jako prestižní interpretaci, která patří výjimečným.